+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

ویدئوی معرفی
دوره های تحصیلی
 • آموزش احکام
 • منطق مقدماتی
 • اخلاق (آداب المتعلمين)
 • اخلاق (منية المريد)
 • اعتقادات (عقائد قائمی)
 • صرف ساده
 • نحو مقدماتی

ترم اول دروس مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام جهت آشنایی ابتدایی محصلین، با علوم عربی و مباحث پایه در نظر گرفته شده است. در این ترم دروس صرف ساده و نحو مقدماتی جهت فراگیری ادبیات عرب و کتب آداب المتعلمین و منیه المرید در مباحث اخلاقی تدریس می گردد. همچنین دروس عقاید امامیه و منتخب عروه الوثقی جهت آشنایی با عقاید، منطق و احکام در نظر گرفته شده است.

 • اخلاق (ادامه منیة المرید)
 • اعتقادات (عقائد علامه مجلسی)
 • المنطق (المظفر)
 • نحو (الفوائد الصمدیة)
 • تجزیه و ترکیب

بعد از آشنایی اولیه با مباحث علوم پایه ، در ترم دوم دروس مدرسه جهانی امام صادق علیه‌السلام کتبی با سطح علمی بالاتر نسبت به ترم قبل تدریس میگردد. کتاب الفواید الصمدیه در علم نحو ، کتاب المنطق مرحوم مظفر در علم منطق و العقاید مرحوم علامه مجلسی و همچنین ادامه مباحث اخلاقی در این ترم تدریس شده است.

 • ادامه المنطق (المظفر)
 • البهجة المرضیة (سیوطی)
 • عروة الوثقی (طهارت)
 • عروة الوثقی (خمس)
 • شرح باب حادی عشر
 • جواهر البلاغة
 • طب اسلامی

در ترم سوم ، کتاب سیوطی در موضوع ادبیات عرب تدریس گردیده که نسبت به کتب گذشته به صورت مفصل‌تری به مباحث نحوی پرداخته است. جواهر البلاغه کتاب دیگری است که در موضوع فصاحت و بلاغت در ادبیات عرب تدریس شده است. همچنین در این ترم ادامه کتاب المنطق ، شرح باب حادی عشر ، منتخب عروه الوثقی و دروس جنبی نظیر مباحث علوم قرآنی و طب تدریس گردیده است.

 • مغنی الادیب
 • شرح اللمعه (طهارت)
 • اصول فقه (مظفر)

بعد از آشنایی طلاب علوم حوزوی با کتب پایه در علوم صرف ،نحو ، منطق،عقاید و برخی از مباحث دیگر ،در ترم چهارم به مباحث فقهی و اصولی به صورت مفصل پرداخته خواهد شد. در این ترم کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و شرح لمعه مرحوم شهید ثانی تدریس می گردد. همچنین جهت تکمیل ادبیات عرب کتاب مغنی الادیب تدریس شده است.

 • اصول فقه (مظفر)
 • شرح اللمعه (متاجر)
 • شرح اللمعه (حج)

ترم پنجم دروس مدرسه مجازی امام صادق علیه‌السلام در ادامه ترم قبل به مباحث فقهی و اصولی پرداخته و ادامه کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و کتب دیگری از شرح لمعه مرحوم شهید ثانی تدریس شده است.

کتاب های درسی