+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۶ -

ویدئوی معرفی
جدول پخش
دوره های تحصیلی
  • احکام (الصلاة)
  • احکام (الصوم)
  • اخلاق (آداب المتعلمين)
  • اخلاق (منية المريد)
  • اعتقادات (عقائد امامية)
  • الموجز في المنطق

ترم اول دروس مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام جهت آشنایی ابتدایی محصلین، با علوم عربی و مباحث پایه در نظر گرفته شده است. در این ترم دروس صرف ساده و نحو مقدماتی جهت فراگیری ادبیات عرب و کتب آداب المتعلمین و منیه المرید در مباحث اخلاقی تدریس می گردد. همچنین دروس عقاید امامیه، الموجز فی المنطق و منتخب عروه الوثقی جهت آشنایی با عقاید، منطق و احکام در نظر گرفته شده است.

کتاب های درسی