+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

نحو مقدماتی

کتابی که پیش رو دارید در زمینه ی «یکی دیگر از علوم زبان عربی یعنی علم نحو» نگارش یافته و منسوب به استاد محمود ملکی اصفهانی حفظه الله و نام آن «نحو مقدّماتی» است.
متن حاضر با ویرایش های لازم و مشخص کردن شاهد مثال ها به رنگ قرمز آماده شده تا مورد استفاده ی بهتر طلاّب و شما عزیزان قرار گیرد.

این اثر توسط استاد الیاس هاشمی بواناتی زاد الله توفیقاته از مدرسیّن حوزه ی علمیّه مقدّسه قم و دانشگاه در ترم اوّل شبکه جهانی امام صادق علیه السلام در طی ۵۰ جلسه تدریس شده است؛ و زمان جلساتِ تدریس حدود نیم ساعت می باشد.

ممکن است کتاب حاضر، دارای اشکالات تایپی و غیره باشد؛ از این رو از کلیّه طلاّب و دانش پژوهان گرامی در خواست می شود که در صورت مشاهده موارد مشارالیه با ما از طریق آدرس الکترونیکی و یا کانال تلگرام در ارتباط باشند تا در متن کتاب ارائه شده بازنگری های لازم صورت گیرد.